Hội những bạn trẻ phát cuồng vì màu tóc mới của Yunho(DBSK)


Các Fan phát cuồng vì màu tóc mới của Yunho(DBSK) :

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Hội những bạn trẻ phát cuồng vì anh Yunho(DBSK) Vàng Hoe

Advertisements

About sharingtopnews

strong

Posted on February 8, 2012, in DBSK, PICTURE and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. BỈ tại tại

    gấu ơi! gấu càng ngày càng đẹp zai

  2. lung linh ~ >_<
    moj nguoj da coj MV Still chua? dep lam lun!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: