Bạo lực với sasaeng fan, đa số các ý kiến đứng về phía JYJ


S2 – Trong một cuộc khảo sát về việc tranh cãi xoay quanh vấn đề bạo lực đối với sasaeng fan của JYJ được thực hiện trên Twitter, 99,56% số người tham gia có ý kiến phản đối các sasaeng fan.

Bạo lực với sasaeng fan, đa số các ý kiến đứng về phía JYJVào ngày 7 tháng 3, một công ty phân tích mạng xã hội đã tiến hành một cuộc khảo sát cộng đồng trên Twitter bằng việc tweet và đề nghị những người tham gia mention đến họ ý kiến ai là người sai trong cuộc tranh cãi xoay quanh sasaeng fan. Họ đã nhận được hơn 5375 tweet, đa số ý kiến của công chúng với 99,56% nói rằng các sasaeng đã sai và 0,44% cho rằng JYJ sai.

Các cư dân mạng cũng gửi tweet phê phán các sasaeng “Các sasaeng fan của JYJ cho chúng tôi thấy một thực tế rằng các quyền con người cơ bản của người nổi tiếng Hàn Quốc đang bị xâm phạm mỗi ngày” và nói rằng các thông tin gây xôn xao gần đây [về các sasaeng] cho thấy dường như JYJ chính là nạn nhân.

Cuộc khảo sát về sasaeng fan được thực hiện vào ngày 7 tháng 3 bởi OMS (hệ thống thu thập ý kiến), được biết là sử dụng mạng xã hội để tiếp cận việc phân tích cộng đồng.

Theo JYJ3.

V-trans: hara_mjjeje.

Advertisements

About sharingtopnews

strong

Posted on March 12, 2012, in JYJ, News and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Dã là fan thì nên Tôn trọng cuộc sống của thần tượng đừng nên đổ tiếng ác cho họ dù j jyj cũng là con người mà xin mọi người hãy ủng hộ họ hết lòng nhe!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: